Penc község weblapja

...mert a nyitottság számít

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Hagyományőrző Egyesület

E-mail Nyomtatás PDF

Ismerteti Gerengay Vilma 

Érdemes pár percet szemelni az egyesület keletkezését illetően. 1991. év elején történt, hogy a penci Művelődési Házban egy beszámolót tartott a Művelődési Ház igazgatónője: Bodonyi Józsefné. A beszámoló végén annak rendje és módja szerint, - akinek van javaslata, észrevétele - most tegye meg szólt az előadó.

Erre én, - a cikk írója - szót kértem annyi volt a kérésem, hogy alakítsunk Pencen is egy egyesületet. Jöjjünk össze havonként, ahol egy kis piknik teaest keretében elbeszélgethetünk egyről-másról.
Korábban szokás volt, hogy állami ünnep alkalmával vidékről menyecske kórus szerepelt, akik a főúton dalolgatva, táncolva szórakoztatták az éppen kiskapuban álló pencieket. Ezt figyelembe véve azt javasoltam, hogy Pencen is vannak csinos, takaros menyecskék akik sokszínű műsorokkal szórakoztatják majd az érdeklődőket, ezzel is emelnék az ünnepek rangját. Nem kérünk vidéki szereplő-ket! Nos, erre jött az az ötlet, javaslat, - hogy tényleg alakítsunk egy közösséget, stb. Erre mintegy 20 személy csatlakozott javaslatomhoz. Én, mint az első alapítótag – lefixáltuk a „hogyant” és a „mikéntet”?!

Megszületett a vezetőségi tagok választása, névadás stb.
Ez volt az egyesület „Alfája".
1991. évben nagy lendülettel, sok tervvel megindult a közös munka. Szegények voltunk, semmink sem volt, mihez kezdjünk?
Összejövetelinket egy kis helységben tartottuk, amit a Művelődési Ház jóvoltá-ból kaptunk (ideiglenesen). Megkezdődött a gyűjtési akció, berendezési tárgya-kat, ruhákat adtunk össze, így már volt miben szerepelni. Az egyesületnek volt saját egyenruhája is, (népi) azonban kevésnek bizonyult, így többen saját költsé-gükön megvették a kellékeket. Jó szervezéssel és hozzáállással megoldottuk az éppen fennálló problémákat. Egy-két esetben pályáztunk is, nem nagy sikerrel.
Ma már az egyesület működése jónak mondható, új lendülettel felfelé ível sike-reivel. Egyesület vegyesénekkara ez évben is több helyen vendégszerepelt. Pél-dául: Vác, Rád, Acsa, Csővár, Penc stb. Állami ünnepeken is rendszeresen sze-repelnek.
Fő célja: a hagyományőrzés felelevenítése, ápolása napjainkban is. Egy fő dol-got ki kell emelnem, szakképzett vezetője kezdettől fogva nincs, a rendezvénye-ket, műsoraikat a tagok ötletei és javaslatai alapján állítják össze nem kevés si-kerrel, ami erkölcsi elismerést hozott az egyesület és Penc község javára!
Reméljük, hogy a friss lendület csak fokozni fogja a változatos rendezvényeiket, mely emeli majd a lakosság kultúrájának mércéjét. Úgy legyen!


Gerengay Vilmával a Faluvédő Egyesület alapítását s azóta működését istápoló-val egyetértünk. Említi, nincsen szakképzett vezetője, főképpen a táncokra és dalokra gondoljuk. Nem is kell! Ne akarjon a penci asszonykórus hasonlítani ismert menyecskekórusokhoz, akiket immár saját falujukhoz, községükhöz semmi helyi hagyomány nem fűz. A váci bemutató után egyik barátunk dicsérte a tőrőlmetszett, penci harmincfős csoportunk dalait, s megjegyezte, hogy hasz-nukra válna szakos tanár.
A penci asszonykórus nem akar koreográfia nyomán tőlünk távol álló darabokkal szerepelni. Maradjanak meg a maguk szerény, hagyományokon alapuló éneke-iknél, kórusműveket ne utánozzák. Bemutatóik hamvas tisztasága csak így ma-radhat meg. Ők, amíg élnek ezt képviselik. Átadni az újabb generációnak aligha sikerül, számukra ez már a múlté, elavult Az Egyesület nevében ne csak a falu hagyományos dalait, táncait őrizze meg, népi viseletével együtt, de védője le-gyen saját házának és környezetének, a falu műemlékeinek. Azok megóvására addig tegyen valamit, amíg még nem késő. Legyen az a faluszéli szilfa, ková-csolt vaskapuszárnyakat őrző két évszázados műemlék kúria-bejáró. A jól vég-zett faluvédő munka jutalma legyen időnként egy-egy országjáró, tapasztalat-szerző kirándulás és adjon az alkalmat megmártózni olyan fürdőkben, mely saj-nos Pencnek nincsen.